ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มมัญชุศรี

เรามีศรัทธาในชีวิตและผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาส ผู้ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม และอุทิศชีวิตของท่านเผยแผ่ธรรมะ คำสอนของท่านเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและชาวพุทธอย่างมากมาย เราได้รวบรวมผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาส โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อเทปธรรมะที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบรรยาย
รายชื่อหนังสือธรรมโฆษณ์ของท่านอาจารย์พุทธทาส

ติดต่อเราได้ที่นี่ (Email)

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org

Best viewed by Internet Explorer 6 with 800 x 600 pixels resolution.